Vertrouwenspersoon

 

Als een leerling behoefte heeft aan een vertrouwelijk gesprek, kan de leerling contact op nemen met de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon ondersteunt de leerling bij zijn vraag. Wanneer er zich een bedreigende situatie voordoet (bijvoorbeeld een leerling dreigt met zelfdoding) zal zij contact zoeken met hulpverleners en ouders. Dit met medeweten van de leerling.