Sociale vaardigheidstraining

 

Een aantal leerlingen mist de vaardigheden om in een groep contacten te onderhouden op een voor de leerling en groep plezierige manier. Zij kunnen in aanmerking komen voor deze training. De training wordt gegeven in een groep van maximaal 14 leerlingen. Voorafgaand aan de training is er een gesprek met de docent sociale vaardigheid. Zij bepaalt met de leerling, in overleg met ouder(s)/verzorger(s), of een training past bij de gesignaleerde problematiek.

De cursus start in januari. Aan de cursus zijn geen kosten verbonden.