Schoolkosten

 

De ouderbijdragen De Joost schooljaar 2017-2018

Reductie- en kwijtscheldingsregeling

Verschillende ouders/verzorgers hebben contact opgenomen met de school met de vraag wanneer ze de rekening voor de schoolkosten tegemoet kunnen zien. Dat is in de eerste helft van oktober, voor de herfstvakantie. De ouders/verzorgers ontvangen dan een mail met de digitale rekening, die via Ideal betaald kan worden. Het is ook mogelijk om de rekening rechtstreeks over te maken vanuit de eigen bankrekening.