Schoolkosten

Vrijwillige ouderbijdrage klik hier voor informatie.

Overzicht ouderbijdrage 2021-2022 klik hier.

Gemeenteregeling / Stichting leergeld

Stichting Leergeld zet zich in voor schoolgaande kinderen in de leeftijd tot 18 jaar uit gezinnen, die vanwege gebrek aan financiële middelen niet mee kunnen doen met hun leeftijdgenootjes.  Ouders of verzorgers van deze kinderen kunnen een beroep doen op de hulp van Leergeld indien zij bepaalde binnen- of buitenschoolse activiteiten voor hun kinderen niet kunnen betalen en een aantoonbaar inkomen hebben dat beneden 120% van het bijstandsniveau ligt. Op de website http://www.leergeldav.nl vindt u meer informatie.