Schoolkosten

 

Ouderbijdragen De Joost schooljaar 2020-2021

Reductie- en kwijtscheldingsregeling

Verschillende ouders/verzorgers hebben contact opgenomen met de school met de vraag wanneer ze de rekening voor de schoolkosten tegemoet kunnen zien. Dat is in de tweede helft van november.  De ouders/verzorgers ontvangen dan een mail met de digitale rekening, die via Ideal betaald kan worden. Het is ook mogelijk om de rekening rechtstreeks over te maken vanuit de eigen bankrekening.