Remedial Teaching

 

RT richt zich op het wegwerken van hiaten op het gebied van taal en rekenen en de daaraan gekoppelde leerachterstanden. Een leerling komt in aanmerking voor RT op basis van de gegevens van de basisschool, het resultaat van de CITO Vas toets, een leerstoornis (zoals dyslexie, dysorthografie, dyscalculie), de resultaten bij het vak Nederlands (tekstbegrip) en de resultaten van specifieke testen die in het begin van de brugklas worden afgenomen.

Als een leerling voor RT in aanmerking komt, wordt dit met u als ouder(s)/verzorger(s) besproken.

  • Er zijn verschillende RT programma’s.
    Voor de taalzwakke leerling is er “Tien voor Taal”. Dit programma biedt extra lessen Nederlands om de woordenschat en het niveau van tekstbegrip te verhogen.
  • Voor leerlingen met dyslexie is er, indien nodig, extra begeleiding/RT op het gebied van tekstbegrip. We hanteren het dyslexieprotocol van de Stichting CVO-AV.
  • Voor zwakke rekenaars is er de Rekenacademie. In kleine groepjes wordt gewerkt aan het vergroten van de rekenvaardigheid.
  • Voor leerlingen met een rekenprobleem is er RT rekenen.