Onderwijs

 

De onderbouw

De onderbouw omvat leerjaar 1 en 2. De onderbouw kent twee soorten brugklassen:

  • Basisberoepsgerichte leerweg (vmbo basis of vmbo bb)
  • Kaderberoepsgerichte leerweg (vmbo kader of vmbo kb)

 

In de praktijk komt het voor dat er leerlingen in een kaderklas voor vakken op basisniveau werken en andersom.

In beide groepen is er plaats voor leerlingen met een beschikking voor Leerwegondersteuning (LWOO). Leerwegondersteuning is er voor de leerlingen met leerproblemen of problemen op sociaal-emotioneel gebied waardoor er leerachterstanden zijn ontstaan. Door gericht aan de problematiek te werken, behalen zij uiteindelijk een regulier diploma.

In de onderbouw oriënteren de leerlingen zich op de verschillende beroepenvelden: zorg, sport, techniek, economie en ondernemen om aan het einde van klas 2 een  goede keuze te maken uit de profielen Zorg & Welzijn en Diensten & Producten

Klik hier voor de lessentabel.

De bovenbouw

Na het tweede leerjaar kies je jouw profiel. In de onderbouw maak je uitgebreid kennis met de keuzemogelijkheden in de bovenbouw. Zo kun je een weloverwogen keuze maken voor de vervolgopleiding die het beste bij jou past.

Met ingang van het schooljaar 2017-2018 kun je uit de volgende profielen kiezen:

 

Loopbaanoriëntatie/Loopbaancoach

Loopbaanoriëntatie neemt een belangrijke plaats in binnen de profielen. Het woord zegt precies wat je gaat doen: je gaat kennismaken met verschillende beroepen. Dit doen we door gastlessen, bedrijfsbezoeken en stages. Je krijgt een eigen loopbaancoach die met je meedenkt. Hij begeleidt je in je keuzes en doet dat aan de hand van loopbaangesprekken. In deze gesprekken kijkt de coach samen met jou wat je sterke punten zijn en welke punten je nog moet ontwikkelen om je uiteindelijke doel te bereiken. Weet je je doel nog niet? Geen punt; dan wordt dit een speerpunt in de gesprekken met je coach. Samen kijken jullie waar jouw talenten liggen, wat je wilt bereiken en wat er voor nodig is om daar te komen.

Examen doen op tl-niveau (theoretische leerweg)

Je kunt, wanneer de resultaten daar aanleiding toe geven, in een of meerdere algemeen vormende vakken examen doen op een hoger niveau. Een kb-leerling kan examen doen in een vak(ken) op tl-niveau en een bb-leerling op kb-niveau. Op deze wijze kan iedere leerling onderwijs op maat volgen.