Terug naar nieuwsoverzicht

Ouders gezocht voor MR

Geen reacties

We zijn op zoek naar één ouder vanuit de locatie Het Heerenlanden en één ouder vanuit  de locatie De Joost. Per gezin kan zich één ouder verkiesbaar stellen. Ouders kunnen zich verkiesbaar stellen door een mailtje te sturen aan: medezeggenschapsraad@heerenlanden.nl In dit mailtje kunt u uzelf kort voorstellen en aangeven waarom u gekozen moet worden voor de MR. De sluitingsdatum is vrijdag 15 juni 2018.

Als er meer dan één kandidaat is, volgt er een verkiezing. Ouders/verzorgers van de betreffende locatie worden dan via de e-mail geïnformeerd en verzocht hun stem uit te brengen, waarna de uitslag volgt. Als er per locatie maar één kandidaat is, dan is die ouder automatisch ons nieuwe MR-lid.

Heeft u belangstelling en wilt u graag wat meer weten? Klik dan hier voor meer informatie.  Natuurlijk kunt u ook terecht bij een van de MR-leden of uw vragen mailen naar  het mailadres van de MR.
We informeren u graag.

De MR van Het Heerenlanden & De Joost.

Geplaatst 5 juni 2018