Nieuwsbrief 3 met update corona

Via de mail hebben ouders  de derde nieuwsbrief met de stand van zaken per 21 september gekregen. U kunt de brief hier downloaden

Mobiele fietsenmaker komt in november op school

Joost de Jonge,

In het kader van de verkeersveiligheidscampagne stelt  de gemeente Vijfheerenlanden een mobiele fietsenmaker ter beschikking  om de verlichting van leerlingen te controleren en eventueel (tegen betaling) te repareren. Op 10 november zal in de ochtend deze fietsenmaker aanwezig zijn.  Alle leerlingen krijgen de gelegenheid om hun fiets te laten controleren.

Uitnodiging kennismakingsavond 1e jaars leerlingen

In de schoolmail hebben ouders/verzorgers van leerlingen van het 1e leerjaar een uitnodiging gekregen voor een kennismakingsavond. U kunt de uitnodiging ook hier downloaden. Ouders/verzorgers van leerlingen uit leerjaar 2 t/m 4 ontvangen een kennismakingsbrief van de mentor.  I.v.m. de coronamaatregelen zal er voor die leerjaren geen algemene ouderavond zijn.  In de kennismakingsbrief staan mogelijkheden LEES VERDER

Nieuwsbrief september

Via de mail is onze eerste nieuwsbrief van dit jaar verstuurd.  U kunt hem ook vinden onder downloads of downloaden door hier te klikken.

Jeugdpenning gemeente Vijfheerenlanden

Joost de Jonge,

Wie verdient de Vijfheerenlanden Jeugdpenning? Rond 20 november reikt burgemeester Sjors Fröhlich voor de eerste keer de Vijfheerenlanden Jeugdpenning uit aan kinderen en jongeren in de leeftijd van 6 tot en met 25 jaar. Deze jongeren zijn een voorbeeld geweest voor onze samenleving door zich belangeloos in te zetten voor anderen. Ouders, opa’s, oma’s, ooms, LEES VERDER

Toetsrooster laatste toetsweek dit schooljaar bekend

Het toetsrooster voor de laatste toetsweek van dit schooljaar is bekend. De toetsweek wordt gehouden voor alle leerjaren  (1 t/m 3). De roosters worden uitgedeeld aan groep B op vrijdag 19 juni en aan groep A op maandag 22 juni.  De toetsroosters worden daarnaast ook nog op vrijdag 19 juni via de mail aan iedereen LEES VERDER

Kennismakingsmiddag nieuwe brugklassers vervalt

De geplande kennismakingsmiddag en -avond met onze nieuwe leerlingen is helaas i.v.m. de corona-maatregelen komen te vervallen. Informatie m.b.t. de start van het schooljaar volgt binnen enkele weken per brief.