Mentoraat

 

Iedere leerling heeft een mentor die een mentorcursus heeft gevolgd of volgt. De mentor is, zoveel mogelijk, twee jaar aan een klas verbonden. De mentor is de begeleider van de individuele leerling en van de groep in zijn geheel. Hij is de spin in het web bij de begeleiding. Tot de taken van de mentor behoren:

 • Het bevorderen van een goede sfeer in de groep
 • Gesprekken voeren met de volgende aard:
  • Kennismaken
  • Planning en voortgang van het schoolwerk
  • Resultaten
  • Vooruitzichten
  • Persoonlijke zaken
 • Optreden als bemiddelaar bij vragen tussen:
  • Klasgenoten,
  • Docenten, schoolleiding, decaan en leerlingen
  • Ouders en leerlingen
  • Hulpverleners en leerlingen
 • Vastleggen van gegevens over welzijn, voortgang en loopbaan in het leerlingvolgsysteem.
 • Het voorbereiden en voorzitten van de rapportvergaderingen/leerling besprekingen van zijn/haar klas.
 • Het begeleiden van de leerling bij de keuze van de sector en schooltype.
 • Het deelnemen aan en (mede)voorbereiden van het mentoren overleg, de voorlichtingsavonden, introductiedagen, klassenavonden en andere activiteiten van de klas.
 • Het uitreiken van de rapporten.
 • Het eerste aanspreekpunt voor de ouders en leerlingen.