De kracht van voorbeelden

De Joost is onderdeel van Stichting CVO-AV. De Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs Alblasserwaard-Vijfheerenlanden is een broedplaats van positieve voorbeeldvorming, waar inspirerend en toekomstgericht onderwijs wordt aangeboden.

Voorbeeldschap

Wij maken graag optimaal gebruik van de kracht van voorbeelden. Voorbeelden om aan te spiegelen of om na te volgen. We richten ons op het voorbeeldschap dat een ieder zelf heeft en verder kan ontwikkelen.

“WIE GOED DOET, GOED ONTMOET”

Vertrouwen

We laten jongeren zich ontplooien tot ontwikkelingsvaardige volwassenen. Voldoende toegerust met kennis en vaardigheden om hun leven met vertrouwen zelfstandig vorm te geven.


We brengen jongeren in aanraking met de Bijbel en de betekenis die Jezus Christus en zijn voorbeeld kan hebben voor henzelf en de wereld. 
Christelijk Voortgezet Onderwijs

Website CVO-AV