Klankbord avond

De Joost organiseert al enige jaren klankbordavonden.  Op deze avonden praten ouders en directie informeel met elkaar over plannen voor het huidige en komende schooljaar, beleid en welke zaken dan ook die met school te maken hebben.

Binnen deze groep is er nog plaats voor een aantal geïnteresseerde ouders.  Met name ouders uit de onderbouw (klas 1 en 2) wordt verzocht te reageren aangezien die dit jaar nog niet goed vertegenwoordigd zijn.

De avonden worden gehouden op 12 november (van 19:00 – 20:30) en 11 maart (van 19:00 – 20:30).

Heeft u interesse en wilt u graag uw vroegtijdig uw mening geven over plannen?  U kunt u opgeven bij Dhr. P. Maas  (p.maas@cvo-av.nl)

 

Afbeeldingsresultaat voor klankbordgroep