Disclaimer


De Joost streeft naar een zorgvuldige controle van de informatie die op deze website staat, zodat de informatie actueel, nauwkeurig, feitelijk juist en betrouwbaar is.

Ondanks deze aandacht voor de kwaliteit van de inhoud kan De Joost niet garanderen dat de informatie ten alle tijden noodzakelijk alomvattend, volledig, nauwkeurig of altijd is bijgewerkt.

De Joost is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via internet alsmede technische storingen.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Joost is het niet toegestaan, informatie, beeldmateriaal en foto’s of andere berichtgeving op enigerlei wijze te verspreiden.

Links die in enige mate onrechtmatig of onwettig zijn (of kunnen zijn), worden op verzoek van belanghebbende onmiddellijk verwijderd.