Decanaat

 

De decaan begeleidt, samen met de mentoren, de leerling in hun proces naar de profielkeuze en het vervolgonderwijs. Dit proces start in leerjaar 1, in leerjaar 2 is er de profielkeuze en in leerjaar 4 wordt er gekozen voor een vervolgopleiding. In dit proces zijn de ontwikkelgesprekken belangrijk. Hier komen vragen aan de orde als:

  • Wie ben ik?
  • Wat kan ik?
  • Wat wil ik?
  • Wat moet ik doen om te bereiken wat ik wil?

 

Naast de ontwikkelgesprekken wordt er in de lessen aandacht besteed aan de verschillende beroepenvelden door opdrachten, gastlessen en stages. De decaan is meneer Daamen. Hij heeft op donderdag de mogelijkheid voor het maken van afspraken. U kunt een afspraak maken door een mail te sturen naar: m.c.j.daamen@heerenlanden.nl