De onderbouw: Leerjaar 1 & 2

Het vmbo duurt vier jaar en kent vier leerwegen. Bij De Joost kun je de Kaderberoepsgerichte leerweg of de Basisberoepsgerichte leerweg volgen. Beide leerwegen zitten bij elkaar in de klas. In beide leerwegen zijn leerlingen met een beschikking voor Leerwegondersteuning (lwoo) welkom.

Vakken volgen op een hoger niveau

In de Basisberoepsgerichte leerweg mag je ook vakken op het niveau van de Kaderberoepsgerichte leerweg volgen. En als je in de Kaderberoepsgerichte leerweg zit, mag je ook vakken op het niveau van de Theoretische leerweg doen. Als dat goed gaat, kun je in de bovenbouw op het hogere niveau examen doen voor die vakken.

Kunst of sport?

In de onderbouw ben je wekelijks een aantal extra uren met kunst of sport bezig. Als je graag creatieve dingen doet, kun je voor de kunstklas kiezen. Ga je liever fysiek aan de gang, dan is de sportklas echt wat voor jou.

Vakken en leergebieden

– Nederlands
– Engels
– Rekenen en wiskunde

– Mens en natuur
– Mens en maatschappij
– Kunst en cultuur

– Bewegen en sport
– Geschiedenis
– Economie
– Natuur- en scheikunde
– Biologie
– Verzorging
– Informatiekunde
– Techniek
– Beeldende vorming, muziek, drama en dans

Oriëntatie op beroepen

Je maakt kennis met verschillende beroepenvelden, zoals media, zorg, techniek, sport en economie. Daarnaast leer je de keuzemogelijkheden in de bovenbouw goed kennen.