De bovenbouw: Leerjaar 3 & 4

In het derde leerjaar kun je kiezen uit twee praktijkrichtingen, ofwel profielen. Ga je voor het brede profiel ‘Dienstverlening & Producten’ of ligt je hart meer bij het profiel ‘Zorg & Welzijn’?

Beroepsgerichte profielkeuze

Een profiel bestaat uit een gemeenschappelijk deel, een beroepsgericht deel en een vrij te kiezen deel. Het gemeenschappelijke deel is voor alle leerlingen hetzelfde. Dit zijn de vakken Nederlands, Engels, maatschappijleer, lichamelijke opvoeding en een kunstvak.

Oriëntatie op je loopbaan

In de bovenbouw maak je kennis met verschillende beroepen die aansluiten op het door jou gekozen profiel. Je krijgt gastlessen, je neemt deel aan diverse bedrijfsbezoeken en je loopt leerzame stages.

 

Je eigen loopbaancoach

Bij De Joost krijg je een eigen loopbaancoach, die je begeleidt en met je meedenkt. In diverse gesprekken bekijk je samen met je coach waar jouw talenten liggen en waar je interesses naar uitgaan. In samenspraak bepaal je welke kennis en kunde je nog dient eigen te maken om je persoonlijke doel te bereiken.


“IN DE LES GAAT HET OOK OVER BEROEPSHOUDING”