Klacht

 

Als u onverhoopt een klacht heeft, probeert u dan in eerste instantie het probleem op te lossen met de betrokken medewerker. Als dat niet mogelijk is, neem dan contact op met de teamleider dhr. Maas (p.maas@cvo-av.nl) of de directeur Mevr. Vink. (j.a.m.vink@cvo-av.nl).

Wanneer dat niet tot een bevredigende oplossing leidt, kunt u zich richten tot achtereenvolgens het bestuur (bestuur@cvo-av.nl) en de externe klachtencommissie waarbij de school is aangesloten. Op iedere locatie is een contactpersoon die kan helpen de klacht op de juiste plaats in te dienen.


De Joost beschikt over een vertrouwenspersonen die als contactpersoon geraadpleegd kan worden als men vragen heeft op het gebied van seksuele intimidatie.


In bijzondere gevallen kan men (al dan niet met hulp van de genoemde interne vertrouwenspersonen of contactpersonen) voor vertrouwenszaken in contact treden met:

de heer P.J.G.A.M. van Eeden

Telefoon: 06-27209440

E-mailadres: p.van.eeden@rivas.nl

Website: www.rivas.nl

Het adres van deze externe klachtencommissie is:

Klachtencommissie Christelijk Onderwijs
Postbus 82324
2508 EH DEN HAAG
T 070 386 16 97
info@klachtencommissie.org