Contact De Joost


Mail uw vraag/opmerking naar:
Info.DeJoost@cvo-av.nl
Voor een juiste en snelle verwerking van de mail, is het prettig als u in de onderwerpregel kort aangeeft waar de mail betrekking op heeft. Vergeet niet uw naam, naam van uw zoon/dochter en de klas duidelijk in de mail te vermelden.

Bedankt voor uw medewerking.


De Joost

School voor vmbo

Basisberoepsgerichte (bb) & Kaderberoepsgerichte leerweg (kb)

Joost de Jongestraat 45

4142 AV Leerdam

Telefoon: 0345-638678

Mail: info.dejoost@cvo-av.nl

Website: www.dejoost.nl