Boekenfonds

Inleveren boeken De Joost:

De leerlingen van klas 1, 2 en 3 leveren hun boeken in op maandag 12 juli.

Dit jaar krijgen de leerlingen geen aparte inleverbrief meer maar een mail (schoolmailadres). Deze mail wordt verstuurd op donderdag 1 juli. In die mail staat hoe laat elke leerling zijn/haar boeken op 12 juli moet inleveren en ook een overzicht van de boeken die ingeleverd moeten worden.

 

Klas 4 levert de boeken in op dinsdag 1 juni.

Elke leerling van klas 4 krijgt bovengenoemde mail met inlevertijd en inleverlijst op donderdag 20 mei.

 

De boeken voor het volgend schooljaar krijgen de leerlingen op de eerste schooldag ná de zomervakantie.

 

De Joost heeft een eigen intern boekenfonds. Dat wil zeggen dat de school zelf er voor zorgt dat de leerlingen alle boeken krijgen. Deze huur- en werkboeken worden conform de landelijke regeling gratis geleverd.


De Joost onderschrijft de landelijke Gedragscode Schoolkosten en staat op de witte lijst van scholen die de gedragscode actief naleven.

De Joost heft voor de boeken geen borg.