Schoolboeken 2021-2022

Inleveren boeken De Joost:

Dit jaar is er geen inleverdag meer voor de boeken.

Alle klassen werken inmiddels bij elk vak met leerwerkboeken die de leerlingen mogen behouden. Bewaar deze leerwerkboeken echter goed, want bij een aantal vakken heb je die boeken volgend schooljaar weer nodig.

NB: klas 3 en 4 mogen het tekstboek van Maatschappijleer ook behouden. Deze methode wordt volgend schooljaar vervangen.

De boeken voor het volgend schooljaar krijgen de leerlingen op de eerste schooldag ná de zomervakantie.

De Joost heeft een eigen intern boekenfonds. Dat wil zeggen dat de school zelf er voor zorgt dat de leerlingen alle boeken krijgen. Deze huur- en werkboeken worden conform de landelijke regeling gratis geleverd.


De Joost onderschrijft de landelijke Gedragscode Schoolkosten en staat op de witte lijst van scholen die de gedragscode actief naleven.

De Joost heft voor de boeken geen borg.