Begeleiding op maat

Bij De Joost hebben we oog voor elkaar. We kennen onze leerlingen goed, en andersom kennen de leerlingen de docenten en begeleiders ook goed. We durven te laten zien wie we zijn en we accepteren dat van elkaar.

Je eigen mentor

Iedere klas heeft een eigen mentor. De mentor is het eerste aanspreekpunt voor jou en je ouders. Je kan met al je vragen bij je mentor terecht. De mentor begeleidt je leerproces en voert loopbaangesprekken met je. Je maakt in samenspraak een stappenplan om je persoonlijke leerdoelen te bereiken.

Loopbaanbegeleiding

De decaan is verantwoordelijke voor de loopbaanbegeleiding van de leerlingen. Hij ondersteunt de mentoren en docenten, en begeleidt je bij je studie- en beroepskeuze.

Huiswerkbegeleiding en training

Indien je het nodig hebt, kun je onder meer gebruik maken van huiswerkbegeleiding, de huiswerkklas, remedial teaching voor hulp bij rekenen en taal, faalangst reductie trainingen en sociale vaardigheidstrainingen.

Ondersteuningsplan

De Joost heeft een uitgebreid Ondersteuningsplan. Daarin is onder meer de begeleiding bij leervragen en sociaal-emotionele problematiek opgenomen.

Specifieke zorgvragen

De zorgcoördinator draagt zorg voor extra ondersteuning bij specifieke zorgvragen. Daarnaast ondersteunt zij de mentor in de begeleiding van de leerlingen en de contacten met de ouders.

Pestprotocol

Bij De Joost hebben we een heus pestprotocol. Wij willen dat elke leerling zich in een veilige leeromgeving kan ontwikkelen tot een volwaardig lid van de samenleving.

Respect voor elkaar staat daarbij centraal. Pesten wordt dan ook niet getolereerd.

Vertrouwenspersoon

Als je behoefte hebt aan een vertrouwelijk gesprek, dan kun je in gesprek gaan met De Joost vertrouwenspersoon.

“OUDERS ERVAREN DAT DE JOOST LAAGDREMPELIG IS”