Begeleiding

 

Ieder kind heeft recht op een kansrijke schooltijd, passend bij zijn/haar mogelijkheden.

Naast het bieden van onderwijs is het begeleiden van de leerlingen naar volwassenheid een belangrijke opdracht. Bij de begeleiding gaat het om hoofd, hart en handen. Een diploma halen dat past bij je capaciteiten en een plaats in de samenleving verwerven op de wijze die bij je past. In ons handelen, staat de leerling daarom centraal.

De mentor heeft een centrale rol in de begeleiding.

Daar waar dat nodig is, geven wij extra begeleiding. Hierbij richten wij ons zowel op het leren, als ook op de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerling. In het schoolondersteuningsplan is te lezen hoe we op onze school de zorg voor onze leerlingen vormgeven.

De volgende vormen van leerlingbegeleiding zijn aanwezig: