Belangrijke data & Vakanties

 

Vakanties Schooljaar 2018-2019

Herfstvakantie ma. 22-10-2018  t/m  vr. 26-10-2018
Kerstvakantie ma. 24-12-2018  t/m  vr. 04-01-2019
Voorjaarsvakantie ma. 25-02-2019  t/m  vr. 01-03-2019
Meivakantie ma. 22-04-2019  t/m  vr. 03-05-2019
Hemelvaart do.  30-05-2019  t/m  vr. 31-05-2019
Pinksteren ma. 10-06-2019
Zomervakantie ma. 22-07-2019  t/m  vr. 30-08-2019

 

Ouderavonden:

3 september 2018       Ouderavond klassen 3 en 4  (start 19:00)

10 september 2018     Ouderavond klas 1   (start 19:00)

10 september 2018    10 minuten gesprekken klas 2  (start 16:00)

24 september 2018     Voorlichtinsavond 3e klas Diensten en Producten en Zorg

15 oktober 2018          Voorlichtingsavond 4e klas

12 november 2018     Klankbordgroep ouders (start 19:00)

21 november 2018     Voorlichtingsavond 2e jaar,  keuzevoorlichting

21 november 2018     Voorlichtingsavond ouders groep 8

27 november 2018     Ouderavond alle klassen (10 minutengesprekken)

12 februari 2019         Ouderavond alle klassen (10 minutengesprekken)

7 mei 2019                   Ouderavond alle klassen (10 minutengesprekken)

25 juni 2019                Ouderavond alle klassen (10 minutengesprekken mentoren)

3 juli 2019                   Kennismakingsavond nieuwe leerlingen 2019-2020

3 juli 2019                   Gespreksmiddag / -avond ouders nieuwe leerlingen 2019-2020